Regulamin - platforma PromoPager.com

Regulamin platformy PromoPager

§ 1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. Właścicielem strony internetowej PromoPager.com i zawartego na niej systemu jest firma Enterso Ltd. Zarejestrowana pod adresem 71 Sutton Hall Road, Hounslow, London, TW5 0PX, United Kingdom, UK Company Number 9145387.

2. W ramach globalnej platformy sprzedawane są usługi pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarkach.

3. Platforma PromoPager.com ma na celu ułatwić uruchomienie i zarządzanie usługą pozycjonowania oraz udostępnić możliwość zarabiania prowizji według ustalonych zasad.

§ 2 DEFINICJE

1. Definicje stosowane w regulaminie:

a) Platforma, PromoPager - Program Partnerski w ramach, którego partner może polecać usługi platformy klientom oraz otrzymywać określoną prowizję z ich rekomendacji

b) Partner - każdy użytkownik, który jest zarejestrowany w systemie PromoPager.com

c) Klient - osoba polecona przez partnera, zlecająca usługę pozycjonowania swojej strony internetowej

d) Level - Ranga partnera, która decyduje o wysokości prowizji, nagrodach i świadczy o zaangażowaniu partnera w systemie rekomendacji.

e) Punkty exp - (eng. : experience w skrócie) Punkty naliczane za wykonane zadań w obrębie platformy PromoPager.com

f) Zadania - zadania, które Partner może wykonać w ramach Platformy.

g) Poziom - poziom w strukturze poleceń. Partner bezpośrednio podpięty pod danego Partnera to poziom 1. Platforma przelicza prowizję na 5 poziomach poleceń.

§ 3 PUNKTY I LEVELE

1. Z chwilą rejestracji Partner posiada Level 1.

W ramach swojego konta partnerskiego może zdobywać punkty dodatkowe, wykonując sugerowane zadania. Dzięki temu zdobywa kolejne levele, otrzymuje wyższą prowizję oraz dodatkowe nagrody.

W ramach Platformy dostępne są levele w przedziale od 1 do 10.

2. Zdobywanie punktów odbywa się w ramach określonych w załączniku 1 "Levele i punkty platformy PromoPager.com".

Punkty zdobywać można m.in. uzupełniając profil, promując system, zapraszając znajomych, realizując zadania dodatkowe.

§ 4 FINANSE

1. Prowizja jest naliczana w walucie, w jakiej wystawiona jest faktura za pozycjonowanie stron - Polski Złoty, Dolar, Euro.

Waluty widoczne będą w panelu bez przeliczenia w ramach subkont. Każda waluta może zostać przelana na dane konto bez konieczności przeliczenia.

W przypadku przeliczania na kwoty na inną walutę będzie ono odbywać się w oparciu o przedstawiony kurs w panelu systemu.

2. Podstawowe źródło dochodu Partnera stanowi:

- procent prowizji od obrotu, czyli wartości wystawionej i opłaconej faktury za każde pozyskane pozycjonowanie pomnożone przez należną wysokość procentową prowizji.

- kwota prowizji otrzymana, po wprowadzeniu przez poleconego partnera na poziomie 1, nowej umowy, liczona jako iloraz ilości fraz kluczowych a prowizji za nową frazę, np. za 10 słów razy 5zł za frazę, stanowi 50zł prowizji.

Wartość prowizji za polecone umowy jest liczona według tabeli prowizji z załącznika 1 "Levele i punkty platformy PromoPager.com".

3. Minimalna kwota wypłaty wynosi 100 zł / 50$ / 40 EUR.

Wypłat można dokonywać nawet do czterech razy w miesiącu, w zależności od posiadanego levelu.

Dla levelu pierwszego raz w miesiącu, na ostatnim aż cztery razy w miesiącu.

Wypłaty dokonywane są na podstawie faktury lub rachunku, którego wzór jest zawsze automatycznie generowany z panelu.

Wygenerowaną fakturę / rachunek należy wgrać do panelu.

Akceptacja przez zespół Enterso LTD. trwa do 7 dni, przelew zostanie wykonany również do 7 dni od momentu akceptacji.

4. Naliczanie prowizji obowiązuje zawsze zgodnie z załączoną tabelą prowizji. W przypadku jakichkolwiek odstępstw w systemie z powodu błędnego przeliczenia, czy wyświetlenia - obowiązuje mimo wszystko, właściwa kalkulacja według tabeli prowizji i realnie opłaconych faktur za polecone usługi.

§ 5 NAGRODY

1. Każda firma i partner może posiadać tylko jedno konto w programie PromoPager.

Do każdego konta Partnera można podłączyć nieograniczoną ilość poleconych klientów.

2. Na żądanie, administracja może usunąć konto, po wcześniejszej dokładnej weryfikacji tożsamości. Z momentem usunięcia konta, partner traci wszelkie przywileje w tym także do prowizji.

§ 6 KONTA UŻYTKOWNIKÓW

1. Z chwilą rejestracji Partner posiada Level 1.

W ramach swojego konta partnerskiego może zdobywać punkty dodatkowe, wykonując sugerowane zadania. Dzięki temu zdobywa kolejne levele, otrzymuje wyższą prowizję oraz dodatkowe nagrody.

W ramach Platformy dostępne są levele w przedziale od 1 do 10.

2. Zdobywanie punktów odbywa się w ramach określonych w załączniku 1 "Levele i punkty platformy PromoPager.com".

Punkty zdobywać można m.in. uzupełniając profil, promując system, zapraszając znajomych, realizując zadania dodatkowe.

§ 7 POLECANIE

1. Platforma PromoPager.com udostępnia wszelkie potrzebne materiały reklamowe m.in. link referencyjny, banery reklamowe, oferty PDF.

2. Partner będzie dbał o wizerunek platformy, m.in. poprzez rzetelne reklamowanie i przedstawienie oferty.

§ 8 ZOBOWIĄZANIA

1. Partner może polecać platformę PromoPager wykorzystując materiały dostarczone przez ten system. W przypadku zaistnienia potrzeby użycia innych, własnych materiałów reklamowych, należy najpierw otrzymać akceptację kontaktując się z właścicielem systemu PromoPager.

2. Polecenie usługi musi następować za pomocą dostarczonych materiałów, takich jak link referencyjny, bądź zaproszenie, aby system mógł prawidłowo zakwalifikować nowego klienta do struktury Partnera.

3. Partner powinien udzielić właściwych i prawdziwych informacji na temat platformy PromoPager.com, bądź odpowiednio przekierować zainteresowaną do oferty lub szkolenia online (webinarium).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Enterso LTD. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Partnera lub do wyzerowania środków pozyskanych z prowizji na koncie partnera.

13. Partner jest zobowiązany do bieżącego śledzenia regulaminu. Platforma PromoPager.com będzie informowała o zmianach regulaminu

Kalkulator pozycjonowania

Podaj frazy, które chcesz pozycjonować:

Uzupełnij wszystkie wymagane pola!

Wejdź do platformy
PromoPager!

Pozycjonowanie stron

Wybierz język

south america

Zamknij popup

Dołącz do PromoPager

Pozycjonujemy 1671
stron, 11 697 słów
Mamy już 10 737 słów
w Top 10
Wypłaciliśmy już
56 706 zł
Działamy
w 9 krajach